Serwis Arachnea |B. albiceps|B. albopilosum|B. angustum|B. annitha|B. auratum|B. boehmei|B. emilia|B. epicureanum|B. klaasi|B. schroederi|B. smithi|B. vagans|B. verdezi|
Animalia » Eumetazoa » Arthropoda » Chelicerata » Arachnida » Araneae » Opisthothelae » Mygalomorphae » Theraphosidae » Brachypelma »» CITES
B. albiceps

CITES

Ogólnie o CITES

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES), Konwencja Waszyngtońska – międzynarodowy układ kontrolujący handel różnymi gatunkami roślin i zwierząt oraz wytworzonymi z nich produktami.

Konwencja została podpisana 3.03.1973 roku, natomiast weszła w życie 1.07.1975 roku.

Głównym celem tego traktatu jest kontrola, redukcja lub całkowita eliminacja handlu gatunkami, których liczba lub stan sugerują, że dalsza ich eksploatacja w naturalnym środowisku byłaby szkodliwa dla przetrwania tego gatunku.

Konwencja CITES przyczyniła się m.in. do całkowitego zakazu handlu rogami nosorożców czy ciosami słoni. Obecnie stronami CITES jest 175 państw (w tym Polska). Konwencja ta reguluje przemieszczenie przez granice państwowe ponad 34 tys. gatunków: ponad 5000 gatunków zwierząt i ponad 29000 gatunków roślin, ujętych w trzech załącznikach do Konwencji (stan na lipiec 2009).

W Unii Europejskiej przepisy CITES są implementowane przez Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi oraz przez kilka powiązanych z nim rozporządzeń Komisji.

Polskim organem zarządzającym CITES jest Minister Środowiska, a polskim organem naukowym – Państwowa Rada Ochrony Przyrody.

CITES w Terrarystyce

Nad tym jeszcze pracujemy...

Zródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/CITES

© 2008-2014 by Serwis ArachneaWebdesign by Arachnea.org